Een heroverweging aanvragen

Laatst bijgewerkt: 8/07/2023

Makkelijk te lezen versie


Nadat we een beslissing hebben genomen over je aanvraag, sturen we je een brief. Daarin leggen we uit waar je recht op hebt. Als je vindt dat we een verkeerde beslissing hebben genomen, kun je een heroverweging aanvragen. Dat betekent dat we nagaan of er een nieuwe beslissing nodig is.

Je moet de heroverweging aanvragen binnen de drie maanden nadat je onze eindbeslissing hebt ontvangen (de brief met het resultaat van het onderzoek van je handicap, of de brief met de beslissing over je recht op een tegemoetkoming).

Wanneer kun je een heroverweging aanvragen?

Een heroverweging aanvragen kan enkel in een van deze vier situaties: 

 1. Je bent zonder ons te verwittigen twee keer niet komen opdagen op de afspraak voor een onderzoek en hebt daar een goede reden voor. 
   
 2. We namen een beslissing op basis van de informatie in je dossier zonder dat je eerst een onderzoek had bij onze arts of evaluator, terwijl je toch een arts of evaluator wou spreken. Heb je bewijzen (bv. medische verslagen of verslagen van begeleidende diensten) die aantonen dat onze arts of evaluator geen of te weinig rekening hield met de informatie uit je aanvraag, voeg die dan toe. 
   
 3. We sloten je dossier af omdat je ons de gevraagde medische informatie niet hebt bezorgd, maar je kunt ons die informatie bezorgen binnen de drie maanden na de beslissing. 
   
 4. We namen een beslissing die je niet juist vindt. Je moet ons nieuwe informatie bezorgen, of concreet uitleggen waarom de beslissing op basis van de informatie die je ons eerder bezorgd hebt niet juist is. Vraag aan je behandelend arts (bv. je huisarts) of je begeleidende dienst om op te schrijven waarom onze beslissing niet juist is en voeg bewijzen (bv. (para)medische verslagen of verslagen van begeleidende diensten) toe. 

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik een heroverweging aanvragen? 

Je moet de heroverweging aanvragen binnen de drie maanden nadat je de eindbeslissing hebt ontvangen. 

Wat moet er in mijn vraag tot heroverweging staan? 

 • een verwijzing naar de beslissing waarover het gaat, 
 • waarom je een heroverweging aanvraagt. 

Vraag je een heroverweging aan omdat je onze beslissing niet juist vindt? Voeg dan ook deze documenten toe: 

 • informatie die aantoont dat wij een foute beslissing hebben genomen, 
 • feitelijke argumenten: vraag aan je behandelend arts (bv. je huisarts) of andere begeleiders om op te schrijven welk aspect en waarom onze beslissing niet juist is en om bewijzen (bv. medische verslagen of verslagen van begeleidende diensten) toe te voegen. 

Hoe moet ik een heroverweging aanvragen? 

De heroverweging moet schriftelijk aangevraagd worden via het contactformulier

Je kunt een heroverweging ook aanvragen door een brief te sturen naar het volgende adres: 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Directie-generaal Personen met een handicap 
Kruidtuinlaan 50 bus 150 
1000 Brussel 

Hoe verloopt een heroverweging? 

De heroverweging van een dossier hangt af van jouw specifieke situatie. We beschrijven hieronder de vier verschillende situaties waarin je een heroverweging kunt aanvragen. 

Situatie 1: Je bent twee keer zonder ons te verwittigen niet komen opdagen op de afspraak voor een onderzoek en hebt daar een goede reden voor. 

Als je twee keer niet komt opdagen, nemen we een beslissing op basis van de documenten die je aan ons bezorgd hebt. Kun je ons binnen de drie maanden na de beslissing een geldige reden voorleggen waarom je niet kon komen (bv. omdat je opgenomen was in het ziekenhuis)? Dan zullen wij je dossier opnieuw bekijken en een nieuwe afspraak vastleggen met een van onze artsen of evaluatoren. 

Situatie 2: We namen een beslissing op basis van de informatie in je dossier zonder dat je eerst een onderzoek had bij onze arts of evaluator, terwijl je toch een arts of evaluator wou spreken. 

We nodigen je uit in een van onze regionale centra om een nieuwe beslissing te nemen. 

Situatie 3: We sloten je dossier af omdat je ons de gevraagde medische informatie niet hebt bezorgd, maar je kunt ons die informatie bezorgen binnen de drie maanden na de beslissing. 

Soms hebben we meer informatie nodig om je aanvraag te kunnen behandelen. Als je ons de gevraagde informatie niet op tijd bezorgt, nemen we een negatieve beslissing of hernemen we de vorige beslissing. Je kunt ons vragen om je dossier te heroverwegen als je de ontbrekende informatie toch nog kunt bezorgen binnen de drie maanden na de beslissing. Op basis van de nieuwe informatie bekijken we of we een nieuwe beslissing kunnen nemen. 

Situatie 4: We namen een beslissing die je niet juist vindt.

Als je een heroverweging wilt omdat je de beslissing niet juist vindt, moet je ons nieuwe informatie bezorgen, of uitleggen waarom de beslissing op basis van de informatie die je ons eerder bezorgd hebt niet juist is. Vraag aan je behandelend arts (bv. je huisarts) of begeleidende dienst om op te schrijven waarom onze beslissing niet juist is en om bewijzen (bv. medische verslagen of verslagen van je begeleidende dienst) toe te voegen. 

We zullen op basis van de nieuwe informatie nagaan of we je dossier zullen heropenen. Als dat het geval is, kan het zijn dat je hiervoor (opnieuw) moet langsgaan in een van onze regionale centra. 

Wat als ik geen heroverweging krijg? 

Als we beslissen om je aanvraag niet te heroverwegen, kun je de beslissing aanvechten via de arbeidsrechtbank. Dat moet binnen de drie maanden gebeuren nadat je de beslissingsbrief kreeg. Hoe je beroep moet aantekenen, lees je in deze brief. 

Normaal gezien laten we je snel weten of we je aanvraag heroverwegen, zodat je nog voldoende tijd hebt om eventueel naar de rechtbank te stappen. 

Wanneer je een heroverweging aanvraagt, wil dat niet zeggen dat de termijn verlengt om via de rechtbank beroep aan te tekenen. Daarvoor heb je steeds drie maanden de tijd nadat je onze eindbeslissing hebt ontvangen. Als je een heroverweging krijgt maar hier ook niet mee akkoord gaat, start de termijn om naar de rechtbank te gaan vanaf het moment waarop je de brief met de nieuwe beslissing kreeg.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven