Voordelen van andere diensten

Laatst bijgewerkt: 8/03/2024

Je kunt bij ons een erkenning van je handicap, een parkeerkaart of een tegemoetkoming aanvragen. Op basis van je dossier bij ons kan het zijn dat je ook recht hebt op bepaalde voordelen van andere diensten. Deze rechten worden door de diensten zelf toegekend, niet door ons. We laten ze wel weten of je handicap bij ons erkend is, en of je een tegemoetkoming ontvangt. 

Wie heeft recht op voordelen van andere diensten?

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te hebben op deze voordelen. De voorwaarden zijn bij alle diensten anders, omdat ze die zelf mogen bepalen. Het kan zijn dat je enkel een erkenning van je handicap nodig hebt, of dat je daarnaast ook recht op een tegemoetkoming nodig hebt. Soms moet je ook nog aan extra voorwaarden voldoen, of zijn de rechten afhankelijk van de regio waarin je woont. 

Wanneer heb je recht op voordelen van andere diensten?

Meestal hoef je zelf niets meer te doen om te krijgen waar je recht op hebt. We geven je gegevens automatisch aan de andere diensten door, waardoor je de voordelen meteen krijgt. Als je toch een attest nodig hebt, staat dat hieronder vermeld. 

Woon je in Vlaanderen?

Heb je een erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of heb je 9 punten vermindering op je zelfredzaamheid? 

Dan kun je recht hebben op:  

 • Verlaging van de personenbelasting door een verhoging van het bedrag vrijgesteld van belasting.
 • Bijkomend belastingvoordeel bij kinderen met een beperking of andere personen ten laste met een beperking.
 • Verlaging van de onroerende voorheffing.
 • Compensatie voor sociale huisvesting: je moet je eigen aanvraag voor compensatie indienen bij de sociale huisvestingsmaatschappij en een attest van erkenning en, in sommige gevallen, een attest van inkomen voorleggen.

Voor meer informatie over deze verlagingen en voordelen kun je terecht op de website van de Belgische sociale zekerheid.

Voor meer informatie over de compensatie voor sociale huisvesting kun je terecht op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Heb je 12 punten vermindering van je zelfredzaamheid? 

Dan kun je recht hebben op:  

 • Zorgforfait voor chronisch zieken.

Voor meer informatie over het zorgforfait kun je terecht op de website van Vlaanderen

Ontvang je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT)?

Dan kun je recht hebben op:  

 • Sociaal tarief voor energie (gas en elektriciteit).
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
 • Sociaal tarief voor water.
 • Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.
 • Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap.
 • Sociaal internetaanbod via een operator voor vast internet of een sociaal tarief voor een 'bundel' (internet + telefonie/tv). Je moet zelf je sociaal internetaanbod aanvragen bij de telecomoperator.

Voor meer informatie over het sociaal tarief voor energie en het sociaal internetaanbod kun je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Meer informatie over de inkomensgarantie voor ouderen vind je op de website van de Federale Pensioendienst.

Meer informatie over het gratis abonnement van De Lijn, het sociaal tarief voor water en de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen vind je op de website van Vlaanderen.

Voor meer informatie over het sociaal tarief voor vaste telefoon en internet kun je terecht op de website van Vlaanderen.

Woon je in Wallonië?

Heb je een erkenning voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of heb je 9 punten vermindering op je zelfredzaamheid?  

Dan kun je recht hebben op:  

 • Verlaging van de personenbelasting door een verhoging van het bedrag vrijgesteld van belasting.
 • Bijkomend belastingvoordeel bij kinderen met een beperking of andere personen ten laste met een beperking.
 • Verlaging van de onroerende voorheffing.
 • Compensatie voor sociale huisvesting: je moet je eigen aanvraag voor compensatie indienen bij de sociale huisvestingsmaatschappij en een attest van erkenning en, in sommige gevallen, een attest van inkomen voorleggen.

Voor meer informatie over deze verlagingen en voordelen kun je terecht op de website van de Belgische sociale zekerheid.

Voor meer informatie over compensatie voor sociale huisvesting, bezoek de website van de Société Walonne du logement (SWL).

Heb je 12 punten vermindering op je zelfredzaamheid?

Dan kun je recht hebben op:

 • Een forfait voor chronisch zieken.

Ga voor meer informatie over het forfait voor chronisch zieken naar de website van het RIZIV.

Ontvang je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)? 

Dan kun je recht hebben op:  

 • Sociaal tarief voor energie (gas en elektriciteit).
 • Verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten.
 • Pensioenrekeningmaatregel: een periode van inactiviteit als gevolg van een handicap kan worden meegeteld voor je werknemerspensioen.
 • Sociaal internetaanbod via een operator voor vast internet of een sociaal tarief voor een 'bundel' (internet + telefonie/tv). Je moet zelf je sociaal internetaanbod aanvragen bij de telecomoperator.

Voor meer informatie over het sociaal tarief voor energie of het sociaal internetaanbod kun je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten vind je op de website van het RIZIV.

Neem contact op met de Federale Pensioendienst (FPD) voor meer informatie over de pensioenrekening.

Voor meer informatie over het sociale tarief voor vaste telefonie en internet, bezoek de portaalsite Wallonie.be.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Ontvang je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of heb je 9 punten vermindering op je zelfredzaamheid?  

Dan kun je recht hebben op:  

 • Verlaging van de personenbelasting door een verhoging van het bedrag vrijgesteld van belasting.
 • Bijkomend belastingvoordeel bij kinderen met een beperking of andere personen ten laste met een beperking.
 • Verlaging van de onroerende voorheffing.
 • Compensatie voor sociale huisvesting: je moet je eigen aanvraag voor compensatie indienen bij de sociale huisvestingsmaatschappij en een attest van erkenning en, in sommige gevallen, een attest van inkomen voorleggen.

Voor meer informatie over deze verlagingen en voordelen kun je terecht op de website van de Belgische sociale zekerheid.

Voor meer informatie over compensatie voor sociale huisvesting, bezoek de website van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM ).

Heb je 12 punten vermindering op je zelfredzaamheid?  

Dan kun je recht hebben op:  

 • een forfait voor chronisch zieken.

Ga voor meer informatie over het forfait voor chronisch zieken naar de website van het RIZIV

Ontvang je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT)? 

Dan kun je recht hebben op:  

 • Sociaal tarief voor energie (gas en elektriciteit).
 • Verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten.
 • Pensioenrekeningmaatregel: een periode van inactiviteit als gevolg van een handicap kan worden meegeteld voor je werknemerspensioen.
 • Sociaal internetaanbod via een operator voor vast internet of een sociaal tarief voor een 'bundel' (internet + telefonie/tv). Je moet zelf je sociaal internetaanbod aanvragen bij de telecomoperator.

Voor meer informatie over het sociaal tarief voor energie en het sociaal internetaanbod kun je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten vind je op de website van het RIZIV.

Neem contact op met de Federale Pensioendienst (FPD) voor meer informatie over de pensioenrekening.

Voor meer informatie over het sociaal tarief voor vaste telefoon en internet kun je terecht op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven